VERNON SPORTS GENERELLE BETINGELSER                                        

Leveringdato er med +/- 14 dage.

Betaling: 30 dage netto eller forudbetaling.

Kontant rabat: 0%

Fragt og porto: Ufranko lager København.          

Levering: Supplerings-ordrer lagt inden kl. 12.00 tilstræber Vernon Sport at afsende samme dag.

Forsendelser til Danmark tager typisk én dag, mens forsendelser til Sverige typisk tager to til tre dage. Levering anses for sket og risikoen overgået til køber ved forsendelse fra Vernon Sports lager.

Alle håndskrevne ordre er juridisk bindende og kan ikke ændres eller annulleres uden forudgående skriftlig accept af Vernon Sport. Vernon Sport forbeholder sig ejendomsretten over fremsendte varer, indtil den fulde købesum er betalt af kunden. Ved forsinket betaling er Vernon Sport berettiget til at debitere 2% i rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betalingen falder. Leverancer vil blive tilbageholdt såfremt betaling af fakturaer ikke indgår rettidigt. Annullering af tilbageholdte ordrer vil medføre fakturering af 30% ordreannulleringsgebyr.

Ved reklamationer eller returnering af varer kontaktes Vernon Sport. Kunden modtager et returnummer, som påskrives pakken. Ved modtagelsen af varer skal køber straks forvisse sig om, at det leverede svarer til det bestilte og ikke er behæftet med synlige fejl og mangler. Enhver reklamation vedrørende forhold, der kunne være opdaget ved en sådan undersøgelse skal være modtaget af Vernon Sport senest 5 dage efter leveringen. I tilfælde af, at det bestilte er behæftet med synlige fejl og mangler kan Vernon Sport frit vælge enten at foretage omlevering eller at udstede en kreditnota for de pågældende varer.

Ved godkendt returnering af varer til Vernon Sport skal prismærkninger og andet være fjernet på varen, som returneres i original og ubeskadiget emballage, da der ellers fratrækkes 30% i gebyr på kundens kreditnota. Ved ikke godkendt returnering af varer er Vernon berettiget til, at fremsende varerne til kunden igen på kundens regning, eller beholde varerne og fratrækkes 30% på kreditnotaen til kunden. Ved forsendelser som kunden afviser modtagelse af, eller annullerer inden afsendelsen uden skriftlig accept af Vernon Sport, har Vernon Sport ret til, at fremsende varerne til kunden på kundens regning eller beholde varerne og fratrække 30% på kreditnotaen til kunden. Hvis der er uoverensstemmelser mellem modtaget varer og fakturaen, skal dette reklameres inden 10 dage fra faktura dato.

                                             
Godkendte reklamationer og returneringer sendes til:

Vernon Sport ApS
Brydehusvej 30A port N
DK- 2750 Ballerup
Denmark
Telefon:+45 39 16 17 40
Fax:+45 39 16 17 41

                                             

                                            

                                            


Vernon Sport ApS  |  Klubiensvej 5, 1.  |  2150 Nordhavn  |  Tel: +45 3916 1740  |  CVR: 17016342  |  Mail:  mail@vernon.dk